Tiada akses kepada keadilan bagi LGBT dalam sistem perundingan

Oleh JUSTICE FOR SISTERS. “Kes sebatan dua orang wanita di Terengganu pada 3hb September merupakan satu titik hitam yang traumatik bagi rakyat Malaysia, terutamanya individu LGBT dan golongan wanita.”