Mimpi Harapan Yang Kusut Karut

Oleh AIMAN AZAHARI. Manusia seperti Fadiah, Numan, saya dan ramai lagi boleh mengartikulasikan pendapat kami seteguh-teguhnya, tapi berapa ramai yang boleh diubah cara pemikirannya hanya melalui perbincangan?